Op de Van Renneslaan bieden we de volgende extra’s aan: Toptraject, Kopgroep AVA, Expeditieonderwijs, Maatschappelijke stage Gezonde school en de Talentklas.

Toptraject

Wie na het vmbo-diploma verder wil leren en uiteindelijk een hbo-diploma wil halen, kan dat op twee manieren doen. Via de havo of via het mbo. Hogeschool Saxion, ROC van Twente en vijf vmbo-scholen werken samen om de uitdagende en stimulerende leerlijn vmbo > mbo > havo aan te bieden. Ook wel de ‘koninklijke route’ of het toptraject.

Voor wie is het bedoeld?

Het toptraject is bedoeld voor onze derde- en vierdejaars TL-leerlingen. Alle derdejaars TL-leerlingen volgen het toptraject. Aan het eind van het leerjaar wordt besloten welk traject de leerling in het vierde leerjaar gaat volgen:

 • Het reguliere traject dat voorbereidt op het mbo als eindopleiding
 • De havo-route
 • Het toptraject dat voorbereidt op het hbo als eindopleiding

De extra’s van het Toptraject

Het Toptraject biedt een aantal extra’s:

 • Verdieping van de leerstof bij de vakken Nederlands en wiskunde. Zodat er een betere aansluiting ontstaat op het mbo
 • Al vanaf het derde leerjaar werken we aan de ontwikkeling van competenties die je nodig hebt op het hbo
 • Je maakt intensiever kennis met de arbeidsmarkt en de daarbij behorende vervolgopleidingen in het mbo en hbo

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Mevr. M. Rodrigues, tel. (0546)-819889 of mail naar m.rodrigues@noordik.nl

Almelose Vmbo Aanpak (AVA)

Met ingang van schooljaar 2016-2017 starten CSG Het Noordik en Het Erasmus binnen het vmbo met iets nieuws: de kopgroep AVA, waarin gepersonaliseerd leren en een goede coaching centraal staan.

Op beide scholen start een klas van 20 leerlingen in de kopgroep AVA en het is de bedoeling dat we na schooljaar 2016-2017 het AVA-concept binnen het hele vmbo een plek gaan geven.

Wat betekent kopgroep AVA?

De afkorting AVA staat dus voor Almelose Vmbo Aanpak. Op Het Noordik en Het Erasmus gaan we beginnen met twee groepen vmbo-leerlingen die graag willen ontdekken wie ze zijn, wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Dat vinden we erg belangrijk, want hoe beter we een leerling kennen, hoe beter we hem of haar kunnen begeleiden en voorbereiden op een diploma en op het vervolgonderwijs.

We hebben op beide scholen een informatieavond gehouden voor ouders, verzorgers en toekomstige leerlingen over dit nieuwe onderwijsconcept van gepersonaliseerd leren. Na deze informatieavond kregen zij de mogelijkheid om hun zoon of dochter voor AVA aan te melden.

Hoe werkt het?

Op beide scholen starten we het nieuwe schooljaar (2016-2017) met ieder één kopgroep waarin 20 vmbo-leerlingen zitten. De leerlingen krijgen een persoonlijke mentor die elke dag een contactmoment heeft, waarin ze samen praten over interesses en leerdoelen van de leerling en waarin ze een dagplanning opstellen.

De meerwaarde van AVA zit er dus vooral in dat de leerlingen in de kopgroep intensief begeleid worden door hun mentor. Daarnaast krijgen ze les op hun eigen niveau, werken in hun eigen tempo en werken aan de hand van een eigen leerplan. Dat doen ze onder begeleiding van een vast docententeam, dat bestaat uit docenten van zowel Het Noordik als Het Erasmus. Dit team van docenten overlegt dagelijks om te bekijken hoe het met de leerlingen gaat: hebben ze extra ondersteuning nodig, zijn er vakken waar ze erg goed in zijn of hebben ze extra hulp nodig bij plannen etc.

Kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Elke leerling gaat samen met de mentor en medeleerlingen ontdekken waar zijn of haar kwaliteiten en talenten liggen, zodat hij of zij die kan ontwikkelen en gebruiken bij het leren en werken. We leren onze leerlingen ook verschillende vaardigheden aan, zoals plannen, samenwerken en creatief denken. Binnen de kopgroepen gaan we ook werken met regelmatig wisselende thema’s die de leerlingen aanspreken.

Expeditieonderwijs: Project Wit-Rusland

De wereld is groter dan Almelo. Daarom richt de C. van Renneslaan zich gedurende een aantal jaren op Wit-Rusland. Daar leven kinderen die nu nog de gevolgen van de kernramp in Tsjernobyl op 26 april 1986 ondervinden.

Leerlingen en docenten willen concreet iets betekenen voor deze kinderen. Daarvoor werken we samen met de Stichting Kinderhulp Tsjernobylramp. Zo kan snel gewerkt worden aan structureel contact.

Centraal in het project staat de uitwisseling van leerlingen uit Wit-Rusland en Nederland.

Wat leren de Nederlandse leerlingen?

Voor de leerlingen van de C. van Renneslaan betekent de uitwisseling heel concreet dat ze:

 • Over land- en cultuurgrenzen leren kijken
 • Ervaren verantwoordelijk te zijn voor anderen
 • Concreet en persoonlijk hulp leren bieden
 • Zichzelf kunnen ontplooien
 • Ervaringen kunnen uitwisselen

Wat leren de Wit-Russiche leerlingen?

De kinderen uit Wit-Rusland maken kennis met onze leerlingen, leerlingen die kansen zien en eigen keuzes maken. Alleen al door hier rond te kijken raken de kinderen uit Wit-Rusland gestimuleerd en gemotiveerd. Ze krijgen lessen in SDV, presenteren zich, doen zelfvertrouwen op, worden mondig en weerbaar en zij zien dat er een andere uitweg is dan alcohol.

Maatschappelijke stage

Vanuit school doe je vrijwilligerswerk bij een organisatie. Je leert dan hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Een maatschappelijke stage is leerzaam en kan later goed van pas komen. Daarnaast is het belangrijk voor de samenleving.

Hoeveel uur moet je stage lopen?

In totaal loop je 30 uur stage. Dit is als volgt verdeeld: acht uur in klas 1, acht uur in klas 2 en veertien uur in klas 3. In klas 1 begin je met een klusjesdag,  in klas 2 doe je mee aan NL-Doet en in klas 3 zoek je zelf een stageplek bij een vrijwilligersorganisatie.

Hoe kom je aan een stageplek?

Voor klas 3 is er aan het begin van de stage een voorlichtingsbijeenkomst. Daar krijg je allerlei informatie en materiaal over de stage. Je zoekt zelf een stageplek door de Mas-markt in het gemeentehuis te bezoeken. Hier bieden allerlei vrijwilligersorganisaties stageplekken aan.

Je kunt ook zelf een stageplek zoeken. Bijvoorbeeld bij de vereniging waar je sport. Lukt dat niet, dan kun je hulp vragen bij je stagecoördinatoren, dit zijn mevrouw Wegerif en mevrouw De Hoon.

Beoordeling

Aan het eind van de stage krijg je een eindbeoordeling van je stagebegeleider en de begeleider van de organisatie waar je stage loopt. Zijn deze allebei positief, dan ontvang je een origineel maatschappelijke stage certificaat. Is er één negatief, dan moet je een aanvullende opdracht op school doen.

Gezonde school

De vestiging Van Renneslaan heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. In onze kantine en de automaten bieden we je daarom gezonde producten.

Gezonde keuze, makkelijke keuze!

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en gezond kiezen en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

 1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
 2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
 3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes

De kantine stimuleert water drinken
In onze gezonde schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden een watertappunt, kannen met water en flesjes water.

Onze ambitie is een gouden kantine:

–        Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor  minimaal 80% uit betere keuzes

–        We bieden groente en fruit aan

–        De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze te maken

We werken structureel aan een gezonde schoolkantine

Samen met onze cateraar/kantinemedewerker brengen we ieder jaar het aanbod in de kantine met de Kantinescan van het Voedingscentrum in kaart en de uitkomst rapporteren aan de directie.

Talentklas

Wij geloven dat iedereen een talent heeft. De een is creatief, de ander heeft technisch inzicht en weer een ander is handig op de computer. Maar hoe kom je er nu achter waar jouw talent ligt? Daardoor hebben we de talentklas ontwikkeld. In het eerste schooljaar bieden we, naast normale lesuren, elke week twee talenturen aan. Je kunt dan kiezen uit verschillende lessen en zo ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

Toptraject

De ‘koninklijke leerroute’ naar het hbo verloopt via het mbo.

Project Wit-Rusland

In dit project  draait het om de uitwisseling tussen leerlingen uit Wit-Rusland en leerlingen van de C. van Renneslaan. Nieuws en ontwikkelingen zijn te volgen op Facebook.