Leerlingen in de MR

Om de belangen van de leerlingen binnen Hmilo-en-jobet Noordik  goed te behartigen, om mee te denken over en kritisch te kijken naar het beleid zitten er ook leerlingen in de MR. Voor onze locatie zitten in de leerlingafvaardiging van de MR, Job en Milo. Zij denken niet alleen mee maar stellen ook opmerkelijkheden die gebeuren binnen de school ter discussie tijdens de MR vergaderingen. Ze kunnen vragen stellen en aangeven waar zij graag aandacht voor willen. Altijd met de positieve bedoeling om onze school nog beter te maken voor de leerlingen.