Pauzesport

Onze school is de eerste vmbo-school in Nederland die met de pauzesportmethode Beweeg Wijs werkt. Maandag 27 februari presenteerde de school de methode officieel. Directeur Jeroen Langbroek: “Sinds we met Beweeg Wijs werken, sporten kinderen veel meer op het schoolplein dan voorheen.”

Elke pauze zijn pauzesportbegeleiders aanwezig op Het Noordik. Zij begeleiden de leerlingen bij de pauzeactiviteiten.  Elke week zijn er andere activiteiten. De oudste leerlingen zijn zogenoemde pauzesportcoaches en coachen de andere leerlingen bij hun spel. Verder is het plein opgedeeld in zones. In elke kleurzone spelen de leerlingen andere soorten sporten. Ron ten Broeke van Beweeg Wijs: “Door deze methode komt er veel meer structuur en rust op het schoolplein. Je ziet daarnaast dat steeds meer leerlingen die bewegen, gezonder met hun voeding omgaan en beter samenwerken.

Onderzoek

Het afgelopen jaar werkte het beweegteam van Het Noordik in samenwerking met Beweeg Wijs aan de methode, die nu officieel af is. Gymdocent Denis Batenburg nam vandaag namens de school de methode in ontvangst. Onderzoeksinstituut TNO doet onderzoek naar de effecten van de methodiek, zodat binnenkort ook wetenschappelijk vastgesteld kan worden wat het effect van de methode is.