Nieuwe ontwikkeling in ons expeditie-onderwijs

Afgelopen week hebben uit Wit-Rusland Tatsiana Paliyeva, Iryna Zhurlova, Volha Dubadzel en Tatsiana Loban van de Educational Establishment “Mozyr State Pedagogical University verwelkomd.

Doel van dit bezoek was om kennis op te doen van onze onderwijsmethodes, gericht op leerlingen met een speciale hulpvraag. Binnen onze school zijn gesprekken gevoerd met de experts van het zorgteam, maar ook buiten de schoolmuren is ervaring opgedaan bij Hogeschool Windesheim, het Samenwerkingsverband, Ambique beleid wonen, GGD en de sociale wijkteams.

Als afsluiter hebben we een samenwerkingscontract ondertekend om in de toekomst zinvolle samenwerking te kunnen realiseren.

Uiteraard hebben we ze ook de schoonheid van Nederland laten zien, bezoek gebracht aan de klompenmakerij, gegourmet, partijtje klootschieten gedaan en een stadswandeling door Almelo gemaakt.

We kijken terug op een zinvolle week waarin we heel veel van elkaar geleerd hebben.