Diploma-uitreikingen

Je bent geslaagd? Dan nodigen we je uit op onderstaand moment om je diploma te komen tekenen:

Maandag 8 juli: GT leerlingen

Dinsdag 9 juli: BB en KB leerlingen

Beide avonden starten om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur). Je mag 2 gasten meenemen en we verwachten dat je ingepaste kleding verschijnt, die bij deze feestelijke gebeurtenis past.