Leerlingen van CSG Het Noordik en het Pius X College aan de Catharina van Renneslaan in Almelo waren vanochtend letterlijk het zonnetje in huis. Vanochtend verzamelden zij zich -vol energie- op het binnenplein van het gebouw en vormden gezamenlijk het woord ‘zon’. Een drone legde het beeld vast. De actie stond symbool voor de start van de verduurzaming van beide scholen, nadat er 514 zonnepanelen op het dak zijn gerealiseerd. 

Niemand minder dan de Commissaris van de Koning Andries Heidema kwam speciaal voor dit spektakel naar Almelo om het officiële startschot te geven van de verduurzaming, die in samenwerking met de organisatie Slim Opgewekt Scholen in gang is gezet. De zonnepanelen zorgen ervoor dat Het Noordik en het Pius X College voortaan hun eigen stroom opwekken. Niet alleen om energie te besparen, maar ook om zelf energie op te wekken.

Bewustmaking
Na deze duurzame aftrap gaat binnenkort het educatieve bewustmakingsprogramma van start. In samenwerking met Slim Opgewekt Scholen worden de leerlingen geprikkeld en uitgedaagd om aan de hand van een onderwijsprogramma dagelijks duurzame(re) keuzes te maken met als motto: ‘wat jij doet, doet er toe’. Dit wordt nog eens extra gestimuleerd door de energieschermen die in de kantine hangen en waarop dagelijks valt af te lezen wat de opbrengst van de zonnepanelen is.

Slim Opgewekt ontwikkelde het bewustmakingsprogramma voor de leerlingen zelf. ‘Slim Opgewekt Scholen is speciaal voor basisscholen en middelbare scholen. Want daar zit de generatie die werkelijk te maken krijgt met klimaatverandering. Wat wij heel erg belangrijk vinden is dat we investeren in bewustmaking, kinderen en jongeren meenemen in het belang van die klimaatverandering’, aldus Hilde van Dijk van Slim Opgewekt.

Verantwoordelijkheid
‘We hebben hierin een maatschappelijke verantwoordelijkheid en we vinden het bovendien belangrijk dat onze leerlingen zich ervan bewust worden hoe belangrijk het is dat we zuinig moeten zijn op onze planeet’, menen de bestuurders Inge Sterenborg en Peter Koopman respectievelijk Het Noordik en het Pius X College.

Ook de Commissaris juicht de ontwikkelingen van harte toe. ‘Ik zie wereldwijd jongeren die zich bekommeren om het klimaat, die in actie komen voor het klimaat. Ook hier in Overijssel. Deze twee scholen laten letterlijk zien wat je met positieve energie kunt bereiken! Een mooie stap in de samenwerking van de scholen onderling en een goed voorbeeld voor de regio’, aldus de Commissaris.

Forse besparing
De besparing die de scholen met zonnepanelen realiseren, zorgt ervoor dat er bijna 80.000 kg minder CO2 wordt uitgestoten op jaarbasis. Als deze CO2-uitstoot op een andere wijze gecompenseerd zou worden zonder te verduurzamen, moesten er bijvoorbeeld 4.000 volwassen eikenbomen worden geplant. Dat zijn genoeg bomen om 14 voetbalvelden mee te vullen. De omvang van de stroombesparing die de beide scholen jaarlijks gaan realiseren, staat gelijk aan het gemiddelde stroomverbruik van 41 Nederlandse huishoudens.

Volg ons ook op https://www.facebook.com/CSG-Het-Noordik-Van-Renneslaan-203128603049973/