Nieuw certificaat Gezonde School

Onze school is gezond

Naast de themacertificaten: Voeding en Roken, Alcohol en Drugspreventie hebben we nu ook het themacertificaat Sport en Bewegen toegekend gekregen en zijn we nog bezig om ook het themacertificaat Relaties en Seksualiteit te ontvangen.

Zo dragen we bij aan de gezondheid van onze leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en hebben we aandacht voor de persoonlijk en sociale ontwikkeling. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl. betere schoolprestaties en minder schoolval.

We zijn er trots op om een gezonde school te zijn.