Dit is een bijzonder examenjaar. Een jaar zonder centrale eindexamens. Een jaar waarin de cijfers van de schoolexamens bepalen of een leerling slaagt of zakt.

De slaag-zakregeling 2019 – 2020 bevat een nieuw element: de resultaatverbeteringstoets (RV-toets). De toets is bedoeld voor alle leerlingen die nog niet geslaagd zijn op basis van hun SE cijfers, of hun cijfer(s) willen verbeteren.

U leest hierover meer in bijgaande brief