Heropening school vanaf 2 juni

Op dinsdag 2 juni gaan alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland, weliswaar gespreid, open voor de leerlingen. Doordat er tussen leerlingen onderling, personeel onderling en tussen leerlingen en personeel onderling 1,5m afstand gehouden dient te worden zullen er dagelijks, bij benadering, ongeveer een kwart tot een derde van de leerlingen weer fysiek op school zullen zijn.

Op de fiets

Leerlingen woonachtig binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger. Ouders/verzorgers mogen de school in principe niet betreden.

Leerlingen woonachtig buiten een straal van 8 kilometer van de school worden tevens opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder/verzorger gebruik te maken. Is dit absoluut geen mogelijkheid, dan meld je dit bij je mentor, we kijken dan samen naar een oplossing. 

Instructiefilmpje

Er is een instructiefilmpje in de maak die weergeeft welke regels we moeten hanteren, deze komt online.