Informatie examenleerlingen

De laatste schoolweken zijn voor jullie heel anders verlopen dan we allemaal van te voren hadden kunnen bedenken. Dit is een rare en moeilijke periode waarin we ons moeten houden aan de opgelegde maatregelen vanuit de overheid.Dit betekent dat speciale activiteiten die normaal horen bij een eindexamenjaar helaas nu op een andere manier moeten plaatsvinden.

Boekeninname
De boeken moeten door jullie op donderdag 28 mei worden ingeleverd volgens het schema in de bijlage. Voordat je de ongekafte boeken gaat inleveren moet je jouw kluis leegmaken en de sleutel inleveren. De borg van het kluisje wordt teruggestort op het bij de administratie bekende bankrekeningnummer. Het inleveren van de boeken vindt plaats op aanwijzingen van de collega`s.

Route
Je komt via de hoofingang naar binnen ( in kleine groepjes), je gaat naar je kluis en maakt deze leeg. Neem dus een tas mee! Vervolgens loop je door naar de kelder waar je de boeken inlevert. Via de kelderuitgang verlaat je zo snel mogelijk weer de school.

Voorlopige cijferlijsten
We proberen de activiteiten zoals het ophalen van de voorlopige cijferlijsten en straks de diplomering op een zo feestelijk mogelijke manier vorm te geven. Toch zal het anders zijn en minder persoonlijk dan jullie van ons gewend zijn.

Route
Voor het ophalen van je voorlopige cijferlijst kom je donderdag 4 juni op de fiets naar school, voor het tijdstip, zie schema bijlage. De gezakte leerlingen worden donderdagmorgen om 9.00 gebeld en maken met de mentor een afspraak om op school te komen. Je fietst de fietsenkelder in aan de Cesar-Franckstraat (zijde techniekhal). Daar stop je bij de “Pitchstop” waar je jouw voorlopige cijferlijst krijgt. Vervolgens fiets je aan de andere kant weer naar buiten waar je nog een leuke attentie van school ontvangt.

Diploma-uitreiking
Omdat er op 1 juli meer mogelijkheden zijn met het organiseren van een activiteit voor grotere groepen hebben we besloten dat de diploma-uitreiking voor alle leerlingen zal plaatsvinden op woensdag 1 juli. Wel onder restrictie dat een leerling max 2 pers. van hetzelfde gezin mag meenemen. Dat maakt wel dat we ‘s middags al met de diploma-uitreiking moeten starten. Ook hiervoor is een schema gemaakt welke jullie in de bijlage zien staan. Helaas moeten we door de huidige omstandigheden een strak tijdpad hanteren. We vragen om uw begrip hiervoor.
Bij alle activiteiten geldt dat je zo snel mogelijk weer naar huis gaat, dus niet blijven hangen bij school! We gaan ervanuit dat jullie de coronamaatregelen in acht nemen.

Tijdpad boekeninname
Klas              Aanwezig om
BB 41           9.15
BB42           9.45
KB41          10.15
KB 42         10.45
GT 41          11.15
GT42          11.45
GT 43         12.15

Tijdpad voorlopige cijferlijsten
Groep                                                               Aanwezig om
Zorg en Welzijn BB/KB                                9.30
Economie & Ondernemen BB/KB            10.00
Dienstverlening & Producten BB/KB       10.30
Produceren Instaleren Energie BB/KB    11.00
Bouw Wonen Interieur                               11.30
GTL41                                                             12.00
GTL42                                                             12.30
GTL43                                                             13.00

Tijdpad diploma-uitreiking
Groep                                                              Aanwezig om
Zorg en Welzijn BB/KB                               16.00
Economie & Ondernemen BB/KB            16.30
Dienstverlening & Producten BB/KB       17.00
Produceren Instaleren Energie BB/KB    17.30
Bouw Wonen Interieur                               18.00
GTL41                                                             18.20
GTL42                                                             19.00
GTL43                                                             19.40