Dag van de examenuitslag

Dit is een bijzonder examenjaar. Een jaar zonder centrale eindexamens. Een jaar waarin de cijfers van de schoolexamens bepalen of een leerling slaagt of zakt.

Voor het ophalen van je voorlopige cijferlijst kom je donderdag 4 juni op de fiets naar school, voor het juiste tijdstip, zie onderaan deze brief. De gezakte leerlingen worden donderdagmorgen om 9.00 gebeld en maken met de mentor een afspraak om op school te komen. Je fietst de fietsenkelder in aan de Cesar-Franckstraat (zijde techniekhal).

Daarnaast werd op 8 april bekend dat de slaag-zakregeling 2019 – 2020 een nieuw element bevat: de resultaatverbeteringstoets (RV-toets), dit is een soort herexamen. De toets is bedoeld voor alle leerlingen die nog niet geslaagd zijn op basis van hun SE cijfers, of hun cijfer(s) willen verbeteren. De RV-toets is gebaseerd zijn op het gehele PTA van het betreffende vak. Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. Beide cijfers worden gemiddeld en dat is het nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.

Inschrijven voor een RV-toets kan door op de cijferlijst een kruisje te plaatsen in het open vakje onder herexamen. De cijferlijst moet dan uiterlijk maandag 8 juni voor 13.00 uur ingeleverd worden in de buitenbrievenbus voor de school. Het is verstandig om vooraf contact op te nemen met jouw docent om deze herkansing te bespreken.
De RV-toetsen zullen worden afgenomen in de week van 15 tot en met 19 juni. Leerlingen die van een RV-toets gebruik willen maken, zullen uiterlijk 12 juni worden geïnformeerd over het afnamemoment.