Aanpak Vmbo Anders (AVA)

Leerlingen zijn niet allemaal hetzelfde. Elk kind is uniek, heeft z’n eigen talenten en leert op z’n eigen manier. Daarom is ook ons onderwijs anders. We noemen onze manier van werken Aanpak Vmbo Anders (AVA).

Wie goed of snel is in een bepaald vak hoeft daar veel minder tijd aan te besteden en kan soms instructie missen. De vrijkomende tijd kan die leerling dan besteden aan vakken en vaardigheden waar hij minder sterk in is. Iedereen gaat dus veel efficiënter met zijn tijd om en leert te focussen. Door individuele leerroutes te maken, worden leerlingen zich bewuster van wat ze hebben geleerd en leren ze persoonlijke keuzes te maken.

Leren op je eigen manier

Met AVA stippelen onze leerlingen hun eigen route uit en werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling, waarbij ze de begeleiding en de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Elke leerling heeft z’n eigen mentor. Binnen het AVA-onderwijs noemen we dat een coach.  Aan het begin van het schooljaar starten we met trialooggesprekken, de coach gaat dan samen met de leerling en ouder(s) / verzorger(s) in gesprek om doelen te stellen. Later in het schooljaar volgt een vervolggesprek.

Hoe ziet een AVA-schooldag er dan uit?

  • AVA-leerlingen beginnen elke dag om 9.00 uur met een coachmoment. De leerlingen zijn op vaste tijden op school. Ze volgen een maatwerkprogramma, dat dagelijks kan verschillen. Ook maken ze kennis met afstandsleren waar een beroep wordt gedaan op onderzoekend en zelfstandig leren. Eigen initiatief, durf en lef zijn daarbij erg belangrijk.
  • Leerlingen stellen in overleg met hun mentor-coach persoonlijke doelen en maken afspraken over het uitvoeren van die doelen.
  • Iedere leerling werkt volgens zijn persoonlijke dag- en weekplanning, die bepaalt wat hij of zij doet.
  • Bb-, kb- en mavo-niveau leerlingen krijgen les in dezelfde leeromgeving, hierdoor kan iedereen alle schoolvakken op eigen en zelfs op hogere niveaus volgen.
  • Via een aantal thema’s werken we het jaar door vakoverstijgend. Kennis uit verschillende vakgebieden worden aangeboden en toegepast. Hebben we het bijvoorbeeld over architectuur, dan komt daar wiskunde bij kijken, maar ook beeldende vorming of geschiedenis of godsdienst.
  • Er is volop aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden als plannen, samenwerken, organiseren, presenteren en het gebruik van informatiebronnen.
  • Natuurlijk zijn er verplichte vakken en sommige instructie-uren moet gewoon iedereen volgen. Daarom kennen we klassikale uren en facultatieve uren.
  • De coaches zorgen gevraagd en ongevraagd voor controle en begeleiding van de planning en het behalen van de door de leerlingen zelf gestelde leerdoelen.