Aanpak Vmbo Anders (AVA)

Het Noordik is na een periode van proefdraaien dit jaar in het eerste leerjaar gestart met een nieuwe onderwijsconcept, waarin gepersonaliseerd leren en een goede coaching centraal staan.

Leerlingen hebben een continu-rooster, waarin ze de gelegenheid krijgen al zoveel mogelijk huiswerk te maken, ze stellen met hun mentor-coach persoonlijke doelen en er wordt gewerkt met een vaste planning.

Wat betekent AVA?

De afkorting AVA staat dus voor Aanpak Vmbo Anders. Op Het Noordik doen dit jaar voor het eerst alle brugklassers mee aan dit nieuwe onderwijsconcept, het zogeheten gepersonaliseerd leren. We laten leerlingen ontdekken wie ze zijn, wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Dat vinden we erg belangrijk, want hoe beter we een leerling kennen, hoe beter we hem of haar kunnen begeleiden en voorbereiden op een diploma en op het vervolgonderwijs.

Hoe werkt het?

De leerlingen krijgen een persoonlijke mentor die elke dag een contactmoment heeft, waarin ze samen praten over interesses en leerdoelen van de leerling en waarin ze een dagplanning opstellen.

De meerwaarde van AVA zit er dus vooral in dat de leerlingen intensief begeleid worden door hun mentor. Daarnaast krijgen ze les op hun eigen niveau, werken in hun eigen tempo en werken aan de hand van een eigen leerplan. Dat doen ze onder begeleiding van een vast docententeam. Dit team van docenten overlegt dagelijks om te bekijken hoe het met de leerlingen gaat: hebben ze extra ondersteuning nodig, zijn er vakken waar ze erg goed in zijn of hebben ze extra hulp nodig bij plannen etc.

Kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Elke leerling gaat samen met de mentor en medeleerlingen ontdekken waar zijn of haar kwaliteiten en talenten liggen, zodat hij of zij die kan ontwikkelen en gebruiken bij het leren en werken. We leren onze leerlingen ook verschillende vaardigheden aan, zoals plannen, samenwerken en creatief denken. Ook wordt gewerkt met regelmatig wisselende thema’s die de leerlingen aanspreken.

Thema-uren

Wij geloven dat iedereen een talent heeft. De een is creatief, de ander heeft technisch inzicht en weer een ander is handig op de computer. Maar hoe kom je er nu achter waar jouw talent ligt? Daardoor hebben we de talentklas ontwikkeld. In het eerste schooljaar bieden we, naast normale lesuren, elke week twee thema-uren aan. Je kunt dan kiezen uit verschillende lessen en zo ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent.