Informatie examenleerlingen

De laatste schoolweken zijn voor jullie heel anders verlopen dan we allemaal van te voren hadden kunnen bedenken. Dit is een rare en moeilijke periode waarin we ons moeten houden aan de opgelegde maatregelen vanuit de overheid.Dit betekent dat speciale activiteiten die normaal horen bij een eindexamenjaar helaas nu op een andere manier moeten plaatsvinden.

Boekeninname
De boeken moeten door jullie op donderdag 28 mei worden ingeleverd volgens het schema in de bijlage. Voordat je de ongekafte boeken gaat inleveren moet je jouw kluis leegmaken en de sleutel inleveren. De borg van het kluisje wordt teruggestort op het bij de administratie bekende bankrekeningnummer. Het inleveren van de boeken vindt plaats op aanwijzingen van de collega`s.

Route
Je komt via de hoofingang naar binnen ( in kleine groepjes), je gaat naar je kluis en maakt deze leeg. Neem dus een tas mee! Vervolgens loop je door naar de kelder waar je de boeken inlevert. Via de kelderuitgang verlaat je zo snel mogelijk weer de school.

Voorlopige cijferlijsten
We proberen de activiteiten zoals het ophalen van de voorlopige cijferlijsten en straks de diplomering op een zo feestelijk mogelijke manier vorm te geven. Toch zal het anders zijn en minder persoonlijk dan jullie van ons gewend zijn.

Route
Voor het ophalen van je voorlopige cijferlijst kom je donderdag 4 juni op de fiets naar school, voor het tijdstip, zie schema bijlage. De gezakte leerlingen worden donderdagmorgen om 9.00 gebeld en maken met de mentor een afspraak om op school te komen. Je fietst de fietsenkelder in aan de Cesar-Franckstraat (zijde techniekhal). Daar stop je bij de “Pitchstop” waar je jouw voorlopige cijferlijst krijgt. Vervolgens fiets je aan de andere kant weer naar buiten waar je nog een leuke attentie van school ontvangt.

Diploma-uitreiking
Omdat er op 1 juli meer mogelijkheden zijn met het organiseren van een activiteit voor grotere groepen hebben we besloten dat de diploma-uitreiking voor alle leerlingen zal plaatsvinden op woensdag 1 juli. Wel onder restrictie dat een leerling max 2 pers. van hetzelfde gezin mag meenemen. Dat maakt wel dat we ‘s middags al met de diploma-uitreiking moeten starten. Ook hiervoor is een schema gemaakt welke jullie in de bijlage zien staan. Helaas moeten we door de huidige omstandigheden een strak tijdpad hanteren. We vragen om uw begrip hiervoor.
Bij alle activiteiten geldt dat je zo snel mogelijk weer naar huis gaat, dus niet blijven hangen bij school! We gaan ervanuit dat jullie de coronamaatregelen in acht nemen.

Tijdpad boekeninname
Klas              Aanwezig om
BB 41           9.15
BB42           9.45
KB41          10.15
KB 42         10.45
GT 41          11.15
GT42          11.45
GT 43         12.15

Tijdpad voorlopige cijferlijsten
Groep                                                               Aanwezig om
Zorg en Welzijn BB/KB                                9.30
Economie & Ondernemen BB/KB            10.00
Dienstverlening & Producten BB/KB       10.30
Produceren Instaleren Energie BB/KB    11.00
Bouw Wonen Interieur                               11.30
GTL41                                                             12.00
GTL42                                                             12.30
GTL43                                                             13.00

Tijdpad diploma-uitreiking
Groep                                                              Aanwezig om
Zorg en Welzijn BB/KB                               16.00
Economie & Ondernemen BB/KB            16.30
Dienstverlening & Producten BB/KB       17.00
Produceren Instaleren Energie BB/KB    17.30
Bouw Wonen Interieur                               18.00
GTL41                                                             18.20
GTL42                                                             19.00
GTL43                                                             19.40

 

Heropening school vanaf 2 juni

Op dinsdag 2 juni gaan alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland, weliswaar gespreid, open voor de leerlingen. Doordat er tussen leerlingen onderling, personeel onderling en tussen leerlingen en personeel onderling 1,5m afstand gehouden dient te worden zullen er dagelijks, bij benadering, ongeveer een kwart tot een derde van de leerlingen weer fysiek op school zullen zijn.

Op de fiets

Leerlingen woonachtig binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger. Ouders/verzorgers mogen de school in principe niet betreden.

Leerlingen woonachtig buiten een straal van 8 kilometer van de school worden tevens opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder/verzorger gebruik te maken. Is dit absoluut geen mogelijkheid, dan meld je dit bij je mentor, we kijken dan samen naar een oplossing. 

Instructiefilmpje

Er is een instructiefilmpje in de maak die weergeeft welke regels we moeten hanteren, deze komt online.

Topsport in coronatijd

Topsport beoefenen in Coronatijd, dat is nog best een uitdaging. Zeker als alle sportaccommodaties op slot gaan of anderhalve meter afstand moet incalculeren. Onze topsporters doen er alles aan om toch fit te blijven. Met opgeheven hoofd en ieder met een eigen oplossing al naar gelang de situatie.

Een goed voorbeeld is onze turnster en topsporttalentleerling van onze Noordikvestiging Van Renneslaan, Ines van Son. Lees het verslag van haar moeder maar eens.

 

We bereiden ons voor!

We zijn druk met alle voorbereidingen om op 2 juni de school op een verantwoorde manier open te stellen voor de leerlingen en collega’s. Dit met inachtneming van de richtlijnen zoals de RIVM deze voorschrijft. Eén ding is zeker, we hebben jullie gemist en staan te popelen om elkaar niet alleen via het beeldscherm te kunnen zien.

Slaag- zakregeling klas 4

Terug naar school

In deze moeilijke uitzonderlijke tijd waarin de scholen gedwongen werden om te sluiten en afstandsleren in te voeren, zijn wij blij dat we mogelijk op 2 juni weer kunnen starten met onderwijs aan kleine groepen leerlingen op de schoollocatie. Momenteel zijn we dan ook druk bezig om te kijken hoe we het onderwijs tegen die tijd kunnen gaan vormgeven.

U leest hier meer over in bijgaande brief

Podiumpresentatie muziek

Informatie over Coronavirus

De scholen zijn t/m 6 april 2020 gesloten als gevolg van het Coronavirus en op 24 maart is bekend gemaakt dat het Centraal Examen niet doorgaat. Om u als ouder/verzorger zo goed mogelijk te informeren over de manier waarop wij als school omgaan met de situatie rondom het Coronavirus houden we u ook via onze website op de hoogte via info.noordik.nl/corona/

 

De ‘Hotseat’ is in gebruik genomen!

In 2016 hebben vier tweedejaars leerlingen van de C. van Renneslaan de Waste Battle van Natuur en Milieu Overijssel gewonnen.
De ‘Hotseat’ die zij toen bedacht hebben, is gisteren eindelijk in gebruik genomen!
Tubantia schreef hier destijds dit artikel over.

Gisteren was RTV Oost bij het Noordik om verslag uit te brengen van deze uitvinding.
Jesse Westeneng, één van de ontwerpers van de Hotseat, laat zien hoe deze werkt.

Wellicht staat er in de nabije toekomst nog een Hotseat in Almelo!
De wethouder van Almelo, Eugène van Mierlo, heeft de intentie om ergens in Almelo nog een Hotseat te plaatsen.
Ook benieuwd naar de reportage? Bekijk de hele video hier.

Keuzemogelijkheden profielen

profielkeuze noordik CR