Expeditieonderwijs: Project Wit-Rusland

De wereld is groter dan Almelo. Daarom richt de C. van Renneslaan zich gedurende een aantal jaren op Wit-Rusland. Deze mensen leven daar onder andere omstandigheden dan wij in Nederland.

Het doel van deze vorm van expeditie-onderwijs is voornamelijk kennisoverdracht, letterlijk over de grenzen kijken en van elkaar leren. Regelmatig vinden er uitwisselingen plaatst tussen de beide landen. Noordikleerlingen die wekenlang in Wit-Rusland verblijven, meedraaien in het schoolsysteem en verblijven in gastgezinnen. Andersom gebeurt hetzelfde, dan logeren de Wit-Russische studenten bij leerlingen thuis en krijgen ze een schoolprogramma door ons aangeboden. Er worden soms vriendschappen voor het leven gesloten.

We hebben bovendien samenwerkingsovereenkomsten getekend met 3 voorgezet scholen en de universiteit in het Wit-Russische Mozyr om in de toekomst kennis uit te wisselen en ervaringen te delen.

Ook brengen we tijdens elke uitwisseling een bezoek aan Nas Dom, dit is een dagopvang voor jongeren met een ernstige beperking. Onze leerlingen verzorgen daar dan activiteiten zoals een belevingstheater met de thema’s voelen, muziek en dans.

Door de loop der jaren heen hebben we diverse scholen kunnen voorzien van ICT-materialen, sportartikelen, techniekmaterialen, Engelse literatuur etc. etc. Onze vorm van expeditie-onderwijs is gebaseerd op bewustwording, openstaan voor nieuwe ervaringen en delen met elkaar.

Wat leren de Nederlandse leerlingen?

Voor de leerlingen van de C. van Renneslaan betekent de uitwisseling heel concreet dat ze:

  • Over land- en cultuurgrenzen leren kijken
  • Ervaren verantwoordelijk te zijn voor anderen
  • Concreet en persoonlijk hulp leren bieden
  • Zichzelf kunnen ontplooien
  • Ervaringen kunnen uitwisselen

Wat leren de Wit-Russiche leerlingen?

De kinderen uit Wit-Rusland maken kennis met onze leerlingen, leerlingen die kansen zien en eigen keuzes maken. Alleen al door hier rond te kijken raken de kinderen uit Wit-Rusland gestimuleerd en gemotiveerd. Ze krijgen lessen zoals o.a. Engels, Italiaans, Latijn, geschiedenis, D&P, sport, techniek, koken, maar nemen ook een kijkje op andere scholen van basisscholen tot de universiteit.

Daarnaast geven de Wit-Russische leerlingen presentaties aan onze leerlingen, vertellen ze over hun eigen land en laten ons inzien dat je met veel minder luxe middelen erg gelukkig kunt zijn.