Gezonde school

Gezond eten draagt bij aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl. We zijn er dan ook trots op dat de school het vignet Gezonde School heeft behaald en dat onze schoolkantine in het bezit is van de Gouden Schaal. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School wordt toegekend door een samenwerkingsverband tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

We zijn in het bezit van onderstaande certificaten:

  • Themacertificaat Bewegen en Sport
  • Themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie
  • Themacertificaat Voeding

We zijn bezig met het verkrijgen van de volgende certificaten:

  • Themacertificaat Relaties en seksualiteit
  • Themacertificaat Welbevinden

Gezonde kantine

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en gezond kiezen en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. We werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum in opdracht van het ministerie van VWS.

Gouden Schoolkantine Schaal

Sinds 2017 is de kantine in het bezit van de Gouden Schaal. Dat betekent dat

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten voor minimaal 80% uit betere keuzes bestaat (Zo zijn er bijvoorbeeld alleen nog bruine, vezelrijke, broodjes te verkrijgen)
  • We groente en fruit aanbieden
  • We water drinken stimuleren. Daarom zijn er flesjes water te krijgen en is er een watertappunt waar je gekoeld water kunt tappen.

Kortom de kantine en de automaten zijn er zo op ingericht dat het voor leerlingen makkelijker is om een gezonde keuze te maken.

Rookvrije school

Een gezonde school, betekent ook een rookvrije school. Het roken op het schoolterrein is daarom verboden. Het rookverbod geldt niet alleen voor leerlingen en medewerkers, maar ook voor ouders. Dat betekent uiteraard niet dat rokers niet welkom zijn, maar dat zij uitdrukkelijk worden verzocht alleen nog te roken buiten het zicht van de school.

Bewegen

Bij een gezonde school hoort ook voldoende bewegen. Om te zorgen dat onze leerlingen iedere dag lekker kunnen bewegen is er Beweegwijs en Pauzesport.