Jouw eigen leerplan

Leerlingen zijn niet allemaal hetzelfde. Elk kind is uniek, heeft z’n eigen talenten en leert op z’n eigen manier. Daarom is ook ons onderwijs anders. Wij leren onze leerlingen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en hun doelen te behalen aan de hand van een persoonlijk leerplan. Een mentor-coach begeleidt hen daarbij.

Wie goed of snel is in een bepaald vak hoeft daar veel minder tijd aan te besteden en kan soms instructie missen. De vrijkomende tijd kan die leerling dan besteden aan vakken en vaardigheden waar hij minder sterk in is. Iedereen gaat dus veel efficiënter met zijn tijd om en leert te focussen. Door individuele leerroutes te maken, worden leerlingen zich bewuster van wat ze hebben geleerd en leren ze persoonlijke keuzes te maken.

Leren op je eigen manier

Met een persoonlijk leerplan stippelen onze leerlingen hun eigen route uit en werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling, waarbij ze de begeleiding en de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Elke leerling heeft z’n eigen mentor. We noemen dat een mentor-coach. Op verschillende momenten in het schooljaar vinden er trialogen plaats: een gesprek tussen de leerling, de mentor-coach en de ouder(s) of verzorger(s).

Hoe verloopt een schooldag?

  •  Onze leerlingen beginnen elke dag om 8.45 uur met een coachmoment. De leerlingen zijn op vaste tijden op school. Ze volgen een maatwerkprogramma, dat dagelijks kan verschillen. Ook maken ze kennis met afstandsleren waar een beroep wordt gedaan op onderzoekend en zelfstandig leren. Eigen initiatief, durf en lef zijn daarbij erg belangrijk.
  • Leerlingen stellen in overleg met hun mentor-coach persoonlijke doelen en maken afspraken over het uitvoeren van die doelen.
  • Iedere leerling werkt volgens zijn persoonlijke dag- en weekplanning, die bepaalt wat hij of zij doet.
  • Bb-, kb- en mavo-niveau leerlingen krijgen les in dezelfde leeromgeving, hierdoor kan iedereen alle schoolvakken op eigen en zelfs op hogere niveaus volgen.
  • Via een aantal thema’s werken we het jaar door vakoverstijgend. Kennis uit verschillende vakgebieden worden aangeboden en toegepast. Hebben we het bijvoorbeeld over architectuur, dan komt daar wiskunde bij kijken, maar ook beeldende vorming of geschiedenis of godsdienst.
  • Er is volop aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden als plannen, samenwerken, organiseren, presenteren en het gebruik van informatiebronnen.
  • Natuurlijk zijn er verplichte vakken en sommige instructie-uren moet gewoon iedereen volgen. Daarom kennen we klassikale uren en keuze werk tijd (KWT) uren in de bovenbouw.
  • De mentor-coaches zorgen gevraagd en ongevraagd voor controle en begeleiding van de planning en het behalen van de door de leerlingen zelf gestelde leerdoelen.