De leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep leerlingen die ongeveer vier keer per jaar bij elkaar komt. Ze buigen zich over de dagelijkse zaken binnen de school en laten weten wat zij van een lesdag vinden. De leerlingenraad is ook actief bij de voorbereidingen van schoolfeesten, goede-doelenacties enzovoort.

Sommige zaken en regels liggen vast. Zoals het dragen van petten en het gebruik van mobieltjes. De leerlingenraad kan wel aangeven hoe zij die regels en afspraken ervaren, hoe docenten en leerlingen ermee omgaan en zij kunnen suggesties doen ter verbetering.

De leerlingen bepalen zelf de agenda van de leerlingenraad. Wanneer je vragen of suggesties hebt, is de leerlingenraad de beste weg om dit aan de leiding van onze school te laten weten. Er wordt naar jou geluisterd. Wil je meedenken? Heb jij suggesties of ideeën, stuur dan een mailtje naar:

Bovenbouw: l.dannenberg@noordik.nl of m.lin@noordik.nl

Onderbouw: m.dommerholt@noordik.nl of J.Jolivette@noordik.nl

Klas 1: Julia (13) en Dalita (12).

Klas 2: Kjell (22) en Elise (24)
Klas 3: Rida (KB32) en Arsaluz (KB32)
Klas 4: Laneah (KB41) en Danique (MA41)

De leerlingenraad wordt begeleid door mevr. Dannenberg en mevr. Lin.

De ouderklankbordgroep

Als leden van de klankbordgroep zien we onszelf als een tussenstation tussen de school en de ouders. Ouders kunnen allerlei zaken, ideeën en suggesties aan ons voorleggen. We doen een dringend beroep op ouders om met alles waarvan zij denken dat het kan worden verbeterd met ons contact op te nemen. Maar ook zaken die volgens ouders naar wens verlopen zijn leuk om eens naar voren te brengen.

Wij zijn per mail te bereiken op: vanrenneslaan@noordik.nl

Medezeggenschapsraad

Ouders en leerlingen kunnen ook meedenken in de Medezeggenschapsraad van Het Noordik.