Heraclestrainer geeft gastles

Vandaag was Heracles trainer Frank Wormuth te gast en gaf een gastles over het hebben van ambitie en doelen. Mooie inspirerende woorden waar onze leerlingen ademloos naar luisterden. Als cadeau kregen we twee voetbaldoelen met 5 mooie ballen gesponsord door de firma SKOR uit Almelo.

Veel zangtalen bij The Voice

Technologie & Toepassing hier op de mavo

We zijn gestart met het aanbod Technologie & Toepassing op de mavo ( CSG Het Noordik – Catharina van Renneslaan in Almelo). In totaal mogen slechts 36 scholen in Nederland deelnemen aan deze innovatieve pilot.

De officiële benaming van dit nieuwe innovatieve schoolvak is Technologie & toepassing (T&T). Het is een nieuw schoolexamenvak voor de mavo. T&T is een vak waarbinnen leerlingen brede praktische vaardigheden ontwikkelen, zich een professionele leerstijl eigen maken en zich daarnaast oriënteren op verschillende beroepsmatige vaardigheden op het technologische vlak.

Het concept examenprogramma wordt ontwikkeld met een selecte groep pilotscholen in Nederland, die bijdragen aan de diversiteit van de pilotgroep. Alleen de scholen die deelnemen aan de pilot T&T hebben ontheffing van het Ministerie van OCW om T&T als schoolexamenvak aan te bieden.
De interesse voor de ontwikkeling van T&T is groot, zo blijkt uit het aantal aanmeldingen voor de pilot. Dit heeft er natuurlijk alles mee te maken dat dit nieuwe examenvak heel goed aansluit op het mbo, de arbeidsmarkt en de vraag in de toekomst naar technisch en technologisch geschoold personeel. Ook binnen Zorg & Welzijn en overige beroepsprofielen wordt dit aspect steeds belangrijker.

Goede resultaten inspectiebezoeken

CSG Het Noordik heeft afgelopen half jaar twee inspectie-onderzoeken gehad.
Een vierjaarlijks bestuurlijk onderzoek en een thema onderzoek toetsing en afsluiting.
Beide onderzoeken zijn goed gegaan en wij zijn trots op de uitkomsten.
In de bijlage de rapportages van beide onderzoeken.

Rapportage Themaonderzoek toetsing en afsluiting
Definitief rapport Inspectie vierjaarlijks onderzoek

Nieuw certificaat Gezonde School

Onze school is gezond

Naast de themacertificaten: Voeding en Roken, Alcohol en Drugspreventie hebben we nu ook het themacertificaat Sport en Bewegen toegekend gekregen en zijn we nog bezig om ook het themacertificaat Relaties en Seksualiteit te ontvangen.

Zo dragen we bij aan de gezondheid van onze leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en hebben we aandacht voor de persoonlijk en sociale ontwikkeling. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl. betere schoolprestaties en minder schoolval.

We zijn er trots op om een gezonde school te zijn.

Goed bezocht open huis

Nieuw jasje voor website

Het is u vast en zeker al opgevallen: de website van Het Noordik ziet er anders uit dan u gewend bent. Het keuzemenu met de paarse blokjes staat niet langer aan de linkerkant van de website, maar is verplaatst naar bovenin. Op deze manier willen we ons aanbod overzichtelijker in beeld brengen en het zoeken makkelijker maken.

Werk in uitvoering
Op dit moment wordt er nog volop gewerkt aan de website. De komende weken worden alle menu’s aan de linkerkant verwijderd en is alles te vinden via het menu aan de bovenkant van de website.

Reageren?
We zijn heel nieuwsgierig hoe dit herontwerp van de website bevalt voor u als bezoeker. U kunt uw reactie mailen naar: info@noordik.nl

Fijne Feestdagen

Goed bezochte informatieavond ouders groep 8

Voorlichtingsavond groep 8