Terug naar school

In deze moeilijke uitzonderlijke tijd waarin de scholen gedwongen werden om te sluiten en afstandsleren in te voeren, zijn wij blij dat we mogelijk op 2 juni weer kunnen starten met onderwijs aan kleine groepen leerlingen op de schoollocatie. Momenteel zijn we dan ook druk bezig om te kijken hoe we het onderwijs tegen die tijd kunnen gaan vormgeven.

U leest hier meer over in bijgaande brief

Podiumpresentatie muziek

Informatie over Coronavirus

De scholen zijn t/m 6 april 2020 gesloten als gevolg van het Coronavirus en op 24 maart is bekend gemaakt dat het Centraal Examen niet doorgaat. Om u als ouder/verzorger zo goed mogelijk te informeren over de manier waarop wij als school omgaan met de situatie rondom het Coronavirus houden we u ook via onze website op de hoogte via info.noordik.nl/corona/

 

De ‘Hotseat’ is in gebruik genomen!

In 2016 hebben vier tweedejaars leerlingen van de C. van Renneslaan de Waste Battle van Natuur en Milieu Overijssel gewonnen.
De ‘Hotseat’ die zij toen bedacht hebben, is gisteren eindelijk in gebruik genomen!
Tubantia schreef hier destijds dit artikel over.

Gisteren was RTV Oost bij het Noordik om verslag uit te brengen van deze uitvinding.
Jesse Westeneng, één van de ontwerpers van de Hotseat, laat zien hoe deze werkt.

Wellicht staat er in de nabije toekomst nog een Hotseat in Almelo!
De wethouder van Almelo, Eugène van Mierlo, heeft de intentie om ergens in Almelo nog een Hotseat te plaatsen.
Ook benieuwd naar de reportage? Bekijk de hele video hier.

Keuzemogelijkheden profielen

profielkeuze noordik CR

Finale Voice van Het Noordik

Op vrijdag 6 maart is het zo ver: De finale van Voice van het Noordik!

De finalisten zijn vanaf 19:30 uur te zien in de aula aan onze vestiging de Noordikslaan 68 te Almelo.
Kaarten zijn te koop voor €2,- bij entree vrijdag.

Klik hier voor meer informatie over de finalisten

Ben jij er bij?

Heraclestrainer geeft gastles

Vandaag was Heracles trainer Frank Wormuth te gast en gaf een gastles over het hebben van ambitie en doelen. Mooie inspirerende woorden waar onze leerlingen ademloos naar luisterden. Als cadeau kregen we twee voetbaldoelen met 5 mooie ballen gesponsord door de firma SKOR uit Almelo.

Veel zangtalen bij The Voice

Technologie & Toepassing hier op de mavo

We zijn gestart met het aanbod Technologie & Toepassing op de mavo ( CSG Het Noordik – Catharina van Renneslaan in Almelo). In totaal mogen slechts 36 scholen in Nederland deelnemen aan deze innovatieve pilot.

De officiële benaming van dit nieuwe innovatieve schoolvak is Technologie & toepassing (T&T). Het is een nieuw schoolexamenvak voor de mavo. T&T is een vak waarbinnen leerlingen brede praktische vaardigheden ontwikkelen, zich een professionele leerstijl eigen maken en zich daarnaast oriënteren op verschillende beroepsmatige vaardigheden op het technologische vlak.

Het concept examenprogramma wordt ontwikkeld met een selecte groep pilotscholen in Nederland, die bijdragen aan de diversiteit van de pilotgroep. Alleen de scholen die deelnemen aan de pilot T&T hebben ontheffing van het Ministerie van OCW om T&T als schoolexamenvak aan te bieden.
De interesse voor de ontwikkeling van T&T is groot, zo blijkt uit het aantal aanmeldingen voor de pilot. Dit heeft er natuurlijk alles mee te maken dat dit nieuwe examenvak heel goed aansluit op het mbo, de arbeidsmarkt en de vraag in de toekomst naar technisch en technologisch geschoold personeel. Ook binnen Zorg & Welzijn en overige beroepsprofielen wordt dit aspect steeds belangrijker.

Goede resultaten inspectiebezoeken

CSG Het Noordik heeft afgelopen half jaar twee inspectie-onderzoeken gehad.
Een vierjaarlijks bestuurlijk onderzoek en een thema onderzoek toetsing en afsluiting.
Beide onderzoeken zijn goed gegaan en wij zijn trots op de uitkomsten.
In de bijlage de rapportages van beide onderzoeken.

Rapportage Themaonderzoek toetsing en afsluiting
Definitief rapport Inspectie vierjaarlijks onderzoek