Onderwijsaanbod in de onderbouw

In het eerste leerjaar is de overgang van de veilige, overzichtelijke en klassikale basisschool naar het vmbo met zijn verschillende niveaus een belangrijk thema. Niemand mag daarbij uit de boot vallen. Voordat je als leerling bij ons op school komt, heeft de mentor contact met je basisschool voor de ‘warme overdracht’.

In de eerste week houden we introductiedagen waarin we elkaar goed leren kennen. We willen je zo snel mogelijk in de leerweg krijgen die het beste aansluit bij jouw mogelijkheden. Dus testen we je om uit te vinden wat je kunt en waar zich problemen voordoen. Daarom hebben we gekozen voor een ‘dakpan’-indeling in het eerste jaar:

  • De basisberoepsgerichte leerweg
  • De kaderberoepsgerichte leerweg
  • De mavo

In alle dakpannen kun je extra leerwegondersteuning krijgen. Zorg op maat noemen we dat.

Uitdagend als de wereld van morgen
Binnen de klassen werken in kleine groepen van drie tot vier leerlingen waarin docenten en leerlingen elkaar heel goed kennen. Iedereen leert nu eenmaal op verschillende manieren. Je leert door te leren, te horen en te zien, door met elkaar te discussiëren en door zelf te ervaren. Want als je een ander kunt uitleggen wat je geleerd hebt, dan beheers je de lesstof optimaal.

2e leerjaar

Het tweede leerjaar staat vooral in het teken van keuzes maken. Want vanaf leerjaar drie kies je op voor een profiel. Dit leerjaar maak je kennis met de beroepsgerichte leergebieden. In verschillende periodes kies je steeds voor een project in een van de profielen:

  1. Bouwen, wonen en Interieur (BWI)
  2. Produceren, Installeren en Energie (PIE)
  3. Economie en Ondernemen (E&O)
  4. Zorg en Welzijn (Z&W)
  5. Dienstverlening en Producten (D&P)

Zo kom je erachter wat je goed kunt en wat je echt leuk vindt om te doen. Ook bezoeken we de beroepenoriëntatiedagen. Deze dagen horen bij het keuzeprogramma in het tweede leerjaar.

Van basisonderwijs naar beroepsonderwijs
In het tweede leerjaar besteden we ook veel aandacht aan samenwerken, aan het zelfstandig werken volgens duidelijke regels, aan het zelf verantwoordelijkheid nemen en aan het nakomen van afspraken die we met elkaar maken.

We leren je op een eigentijdse manier omgaan met elkaar, met normen en waarden en met op een verantwoordelijke manier kiezen. Ook is er veel aandacht voor taalontwikkeling.