Onderwijsaanbod in de onderbouw

In het eerste leerjaar is de overgang van de veilige, overzichtelijke en klassikale basisschool naar het vmbo met zijn verschillende niveaus een grote stap. Voordat je als leerling bij ons op school komt, heeft je aanstaande mentor contact met je basisschool voor de ‘warme overdracht’, waarbij hij of zij je al een beetje leert kennen. Voor de vakantie kom je voor een kennismakingsmiddag en in de eerste week houden we introductiedagen waarin we elkaar goed leren kennen. Om de overstap van de kleinere basisschool naar de grotere middelbare school nog soepeler te laten verlopen, heb je in klas 1 vooral les in je eigen leeromgeving door een vaste groep docenten.

Je wordt ingedeeld in een klas die qua niveau bij je past:

  • De basisberoepsgerichte leerweg + kaderberoepsgerichte leerweg
  • De mavo (gemengde en theoretische leerweg)

Naast de gewone vakken zoals Nederlands, Engels en techniek, werken we ook aan verschillende vakoverstijgende thema’s waarbij je ervaring opdoet in verschillende vaardigheden, zoals presenteren, samenwerken, plannen en creatieve oplossingen bedenken. Tenslotte is er voor iedere leerling verschillende extra ondersteuning mogelijk voor bijvoorbeeld dyslexie en RT, maar ook voor sociale vaardigheden.

Uitdagend als de wereld van morgen
Binnen je klas werk je de ene keer voor jezelf, dan weer met z’n tweeën en dan wordt er gewerkt in kleine groepen van drie tot vier leerlingen waarin docenten en leerlingen elkaar heel goed kennen. Iedereen leert nu eenmaal op verschillende manieren. Je leert door te leren, te horen en te zien, door met elkaar te discussiëren en door zelf te ervaren. Want als je een ander kunt uitleggen wat je geleerd hebt, dan beheers je de lesstof optimaal.

2e leerjaar

Het tweede leerjaar staat vooral in het teken van keuzes maken. Want vanaf leerjaar drie kies je voor een profiel. Dit leerjaar maak je kennis met de beroepsgerichte leergebieden. In verschillende periodes kies je steeds voor een project in een van de profielen:

  1. Bouwen, wonen en Interieur (BWI)
  2. Produceren, Installeren en Energie (PIE)
  3. Economie en Ondernemen (E&O)
  4. Zorg en Welzijn (Z&W)
  5. Dienstverlening en Producten (D&P)

Zo kom je erachter wat je goed kunt en wat je echt leuk vindt om te doen. Ook bezoeken we de beroepenoriëntatiedagen. Deze dagen horen bij het keuzeprogramma in het tweede leerjaar.

Van basisonderwijs naar beroepsonderwijs
In het tweede leerjaar besteden we ook veel aandacht aan samenwerken, aan het zelfstandig werken volgens duidelijke regels, aan het zelf verantwoordelijkheid nemen en aan het nakomen van afspraken die we met elkaar maken.

We leren je op een eigentijdse manier omgaan met elkaar, met normen en waarden en met op een verantwoordelijke manier kiezen. Ook is er veel aandacht voor taalontwikkeling.