Onderwijsaanbod

Op de vestiging Catharina van Renneslaan bieden we de volgende vmbo-leerwegen aan:

 • De basisberoepsgerichte leerweg
 • De kaderberoepsgerichte leerweg
 • De gemengde leerweg
 • De mavo (theoretische leerweg)

De mavo heeft in de bovenbouw:

 • Het Toptraject. Opleidingstraject vmbo-mbo-hbo, samen met het ROC van Twente en Saxion Hogescholen
 • De mavo-havo klas voor het opleidingstraject mavo-havo

Het bijzondere van de Catharina van Renneslaan is het maatwerkprogramma en dus gepersonaliseerd onderwijs voor elke leerling. Je werkt, leert en ontwikkelt je als leerling op het voor jouw hoogst haalbare niveau. Ben je dus bijvoorbeeld erg goed in talen dan kun je voor die vakken op een hoger niveau onderwijs volgen. Dit betekent dat je mogelijkheden en ontwikkelkansen optimaal kunt ontplooien op onze school.

Van mavo naar havo

Samen met het SLO (www.slo.nl) hebben we een programma samengesteld om de overstap van de mavo naar havo makkelijker te maken. Zo werken we aan werkhouding, ambitie en inzicht, dus noodzakelijke competenties voor op het mbo en hbo. Ook besteden we extra aandacht aan de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

In het derde jaar krijg je voorlichting over welke keuzes je moet maken als je na het halen van de mavo door wilt stromen naar de havo. In het begin van het vierde leerjaar kun je aangeven of je het mavo-havo programma wilt volgen.

Lees in het menu links meer over ons onderwijsaanbod.

Leerjaar 1

In het eerste leerjaar is de overgang van de veilige, overzichtelijke en klassikale basisschool naar het vmbo met zijn verschillende niveaus een belangrijk thema. Niemand mag daarbij uit de boot vallen. Voordat je als leerling bij ons op school komt, heeft de mentor contact met je basisschool voor de ‘warme overdracht’.

In de eerste week houden we introductiedagen waarin we elkaar goed leren kennen. We willen je zo snel mogelijk in de leerweg krijgen die het beste aansluit bij jouw mogelijkheden. Dus testen we je om uit te vinden wat je kunt en waar zich problemen voordoen. Daarom hebben we gekozen voor een ‘dakpan’-indeling in het eerste jaar:

 • De basisberoepsgerichte leerweg
 • De kaderberoepsgerichte leerweg
 • De mavo

In alle dakpannen kun je extra leerwegondersteuning krijgen. Zorg op maat noemen we dat.

Uitdagend als de wereld van morgen
Binnen de klassen werken in kleine groepen van drie tot vier leerlingen waarin docenten en leerlingen elkaar heel goed kennen. Iedereen leert nu eenmaal op verschillende manieren. Je leert door te leren, te horen en te zien, door met elkaar te discussiëren en door zelf te ervaren. Want als je een ander kunt uitleggen wat je geleerd hebt, dan beheers je de lesstof optimaal.

Leerjaar 2

Het tweede leerjaar staat vooral in het teken van keuzes maken. Want vanaf leerjaar drie kies je op voor een profiel. Dit leerjaar maak je kennis met de beroepsgerichte leergebieden. In verschillende periodes kies je steeds voor een project in een van de profielen:

 1. Bouwen, wonen en Interieur (BWI)
 2. Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 3. Economie en Ondernemen (E&O)
 4. Zorg en Welzijn (Z&W)
 5. Dienstverlening en Producten (D&P)

Zo kom je erachter wat je goed kunt en wat je echt leuk vindt om te doen. Ook bezoeken we de beroepenoriëntatiedagen. Deze dagen horen bij het keuzeprogramma in het tweede leerjaar.

Van basisonderwijs naar beroepsonderwijs
In het tweede leerjaar besteden we ook veel aandacht aan samenwerken, aan het zelfstandig werken volgens duidelijke regels, aan het zelf verantwoordelijkheid nemen en aan het nakomen van afspraken die we met elkaar maken.

We leren je op een eigentijdse manier omgaan met elkaar, met normen en waarden en met op een verantwoordelijke manier kiezen. Ook is er veel aandacht voor taalontwikkeling.

Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)

Bouwen, Wonen en Interieur is een praktisch, maar ook een breed profiel. Het bouwen van een huis begint met een tekening waarin de architect zijn ideeën heeft vastgelegd. Maar ook de plek waar het huis moet komen, moet worden voorbereid en er moeten de nodige materialen op tijd worden besteld.

Pas daarna wordt er echt gebouwd. De timmerman begint met het timmeren van de bekisting voor de fundering en langzamerhand ontstaan de contouren van het huis, tot de buitenschil klaar is. Maar ook de keuken en badkamer moeten worden geplaatst, de muren en het plafond worden afgewerkt en er moet bestrating rond de woning komen. Pas dan kan het huis worden ingericht en bewoond.

In het profiel BWI maak je met al die fasen kennis. Je leert veilig te werken met veel verschillende machines. Je weet straks hoe je een fundering moet leggen, maar je maakt ook kennis met design en decoratietechnieken en leert verschillende verbindingstechnieken toepassen bij bijvoorbeeld ramen en kozijnen.

Keuzevakken

Via verschillende beroepsgerichte keuzevakken kun je jezelf specialiseren. Die vakken zijn: Gevelopeningen, Daken en constructies, Interieurbouw, Stands en betimmeringen, Interieurontwerp & Design en Meubelmaken

Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Produceren, Installeren en Energie is een heel concreet profiel. Je produceert (maakt) werkstukken van bijvoorbeeld metaal of je zorgt voor een lichtinstallatie. Bij installeren leer je bijvoorbeeld hoe je een waterleiding aanlegt of een lekkende kraan repareert. Energie wordt steeds belangrijker. Je maakt kennis met verschillende soorten energie die je dagelijks tegenkomt. En je leert hoe je daar zuinig mee omgaat.

Je leert niet alleen verschillende materialen bewerken en verbinden, maar maakt ook kennis met technieken als 3D-printer, waarmee je zelfontworpen voorwerpen kunt uitprinten. Of met domotica waarmee je bijvoorbeeld via je telefoon de verlichting of verwarming in huis kunt regelen.

Soms werk je alleen aan een werkstuk, maar net als in de beroepspraktijk moet je ook samenwerken en met elkaar afspraken maken. Via stages en excursies leer je bedrijven kennen.

Keuzevakken

Keuzevakken die je kunt volgen zijn : Plaat- en constructiewerk, Werktuigkunde en elektrotechnisch onderhoud, Utiliteitinstallaties, Woon- en kantoortechnologie, Domotica & automatisering en ICT.

Voor alle duidelijkheid: deze opleiding is geschikt voor zowel jongens als meisjes.

Economie & Ondernemen (E&O)

In dit profiel leer je alles wat te maken heeft met bedrijven en winkels in allerlei vormen. Je leert  financiële stukken te begrijpen en gegevens te verwerken in een boekhouding. Hoe ga je om met geld, hoe voer je een goed telefoongesprek en hoe richt je een winkel in? Dat soort dingen komen allemaal aan de orde. Je werkt veel met de computer (Word en Excel) en leert post verzorgen klanten ontvangen, presenteren en goederen in- en verkopen.

Veel leer je door te doen. In onze leeromgeving oefenen we met de praktijk van bestellingen plaatsen, een kassa bedienen en etalages inrichten.

Via stages zie je hoe wat je op school hebt geleerd in de dagelijkse praktijk werkt. Als je later zelf een winkel wilt beginnen is dit profiel een goede start. Je legt de basis voor een doorlopende leerlijn in het mbo.

Keuzevakken

In de beroepsgerichte modulen besteden we aandacht aan de commerciële en de secretariële kant en leer je hoe een magazijn werkt en de administratie. Keuzevakken die je aan de Van Renneslaan kunt volgen zijn: Marketing, Officemanagement, Financieel en administratief beheer, Ondernemen, Presentatie en styling, Logistiek en Webshop.

Zorg en Welzijn (Z&W)

Werken met en voor mensen is het belangrijkste kenmerk van dit profiel. Je leert voor beroepen waarin je mensen met een beperking helpt. Denk daarbij aan ouderen, kleine kinderen of mensen met een handicap.

Je leert veel over gezondheid, voeding en hygiëne. Maar ook baliewerkzaamheden, telefoonbehandeling, het organiseren van activiteiten voor groepen of mensen alleen en het toepassen van eenvoudige EHBO-technieken komen aan de orde.

Belangrijk is ook dat je gaandeweg leert hoe je de hulpbehoefte van mensen kunt herkennen en hoe je begrip kunt tonen voor de gevoelens van andere mensen.

Al tijdens de opleiding kun je veel voor anderen betekenen bijvoorbeeld tijdens je stage waarin je de theorie in de praktijk brengt.

Keuzevakken

In de beroepsgerichte lesmodulen nemen we de mens als uitgangspunt en kijken we van daaruit naar gezondheid, omgeving, activiteiten en zorg. En de volgende keuzevakken geven je de mogelijkheid je eigen kwaliteiten te ontdekken: Wonen en huishouden; Welzijn kind en jongere; Verzorging; Dagbesteding; Haarverzorging; Schoonheidsbehandeling hand, haar en gezicht; Facilitaire dienstverlening; Inrichting en verzorging; Conciërgewerkzaamheden.

Dienstverlening & Producten (D&P)

Bij dit profiel ga je direct zelf aan de slag. Je organiseert bijvoorbeeld samen met een groep medeleerlingen een sport- of andere activiteit. En je leert hoe je een product presenteert en via multimedia bijvoorbeeld ook kunt verkopen. Denk daarbij ook aan een party of een (video) spel dat je zelf hebt bedacht. Als je wilt dat zoveel mogelijk mensen naar jouw evenement komen of jouw idee gebruiken, dan leer je bij D&P hoe je dat voor elkaar krijgt. Ook voor mavo-leerlingen is dit een aantrekkelijke beroepsgerichte opleiding.

Gedurende de twee jaar van de opleiding ontdek je je eigen talenten. Echte professionals helpen je verder tijdens je stage. Je kijkt in de keuken van verschillende beroepen en je  bereidt je op een creatieve manier voor op een succesvolle start in een breed veld van mbo-opleidingen.

De vaste profielmodules zijn: Organiseren van een activiteit, Presenteren, promoten en verkopen, Materieel product maken, Multimediaal Product maken. En we bieden de volgende beroepsgerichte keuzevakken aan: Sport en bewegen, Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid, Podium en Voorkomen van ongelukken en EHBO.

LOB, werken aan je toekomst

Naar school gaan betekent meer dan alleen kennis opdoen. Het gaat er vooral om dat je ontdekt wie je bent, waar je goed in bent en wat je later wilt gaan doen. Je moet belangrijke keuzes maken: je kiest voor een profiel in de bovenbouw en aan het einde van de bovenbouw kies je een vervolgstudie. Het is van het grootste belang dat we jou daarbij goed begeleiden.

Op de C. van Renneslaan noemen we deze begeleiding LOB, Loopbaan Oriëntatie Begeleiding. Het zijn niet alleen de mentoren of de decaan die je bij je loopbaankeuze begeleiden. Er wordt ook samengewerkt met alle vaksecties en teams. LOB kan dan ook verschillende vormen hebben, zoals een mentorgesprek, de Beroepen Doe Dagen in Hardenberg, excursies, de mbo-voorlichtingsavond, de meeloopdagen op het ROC of stages. Het zijn allemaal momenten waarop jij ervaring op kan doen die je kan helpen bij het maken van een studie- of beroepskeuze.