Toptraject, een unieke route naar het hbo

Onze derdejaars leerlingen van de mavo (theoretische leerweg) of gemengde leerweg kunnen ervoor kiezen deel te nemen aan het Toptraject. Via het Toptraject ga je goed voorbereid vanuit de mavo en het mbo naar het hbo.

Het Toptraject is er voor ambitieuze en ondernemende mavo-leerlingen,  die een stapje extra willen zetten met als doel succesvol een studie te volgen op het hbo.

De route via het mbo is een unieke kans voor de leerling die naar het hbo wil. Deze leerling krijgt namelijk binnen het Toptraject op het vmbo en het mbo vaardigheden aangeleerd, zodat hij of zij beter tot z’n recht komt en daardoor de kans krijgt z’n talenten te benutten.

Een aantal vmbo-scholen in Twente, ROC van Twente en Saxion hebben in het Toptraject deze unieke samenwerking gezocht om vmbo’ers een kans op maat te bieden en de kans van slagen van mbo’ers die doorstromen naar het hbo te vergroten. Streven is om vroegtijdig uitval of wisseling van studie te minimaliseren.

Studievaardigheden

Toptrajectleerlingen ontwikkelen taal- en wiskundig inzicht door extra lessen Nederlands en wiskunde te volgen. Daarnaast maken ze uitgebreid kennis met allerlei opleidingen en beroepen op mbo- en hbo-niveau. Ze ontwikkelen bovendien aan de hand van een aantal projecten de nodige zelfstandigheid. Hiermee verwerven ze studievaardigheden, die ze nodig hebben op het hbo. Ze krijgen verdiepende lesstof en worden voortdurend uitgedaagd.

Eind leerjaar 3: de motivatiebrief

Derdejaars leerlingen nemen automatisch deel aan het Toptraject en schrijven aan het einde van het jaar een motivatiebrief, waarna de Toptrajectcoördinator in overleg met de mentor beoordeelt of de leerling in aanmerking komt voor het vervolg van het Toptraject in het vierde jaar.

Toptraject op ROC en hbo

Wie het Toptraject succesvol heeft afgesloten krijgt een Toptraject-certificaat en is verzekerd van plaatsing op het ROC van Twente. Op het ROC worden Topclasses gevolgd, waarvan de eerste en de laatste op Saxion. Op deze manier raken de leerlingen alvast bekend met het studeren op het hbo. In combinatie met de juiste loopbaanbegeleiding, wordt de kans van slagen op het hbo beduidend groter.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Mevr. M. Eissens, tel. (0546)-819889 of mail naar m.eissens@noordik.nl

Meer info vind je ook op de site van Toptraject: http://www.toptraject.nl/