Op de Van Renneslaan bieden we de volgende extra’s aan: Toptraject, Aanpak Vmbo Anders, Expeditieonderwijs, Maatschappelijke stage, Gezonde school en de Talentklas.

Toptraject, een unieke route naar het hbo

Onze derdejaars leerlingen van de mavo (theoretische leerweg) of gemengde leerweg kunnen ervoor kiezen deel te nemen aan het Toptraject. Via het Toptraject ga je goed voorbereid vanuit de mavo en het mbo naar het hbo.

Het Toptraject is er voor ambitieuze en ondernemende mavo-leerlingen,  die een stapje extra willen zetten met als doel succesvol een studie te volgen op het hbo.

De route via het mbo is een unieke kans voor de leerling die naar het hbo wil. Deze leerling krijgt namelijk binnen het Toptraject op het vmbo en het mbo vaardigheden aangeleerd, zodat hij of zij beter tot z’n recht komt en daardoor de kans krijgt z’n talenten te benutten.

Een aantal vmbo-scholen in Twente, ROC van Twente en Saxion hebben in het Toptraject deze unieke samenwerking gezocht om vmbo’ers een kans op maat te bieden en de kans van slagen van mbo’ers die doorstromen naar het hbo te vergroten. Streven is om vroegtijdig uitval of wisseling van studie te minimaliseren.

Studievaardigheden

Toptrajectleerlingen ontwikkelen taal- en wiskundig inzicht door extra lessen Nederlands en wiskunde te volgen. Daarnaast maken ze uitgebreid kennis met allerlei opleidingen en beroepen op mbo- en hbo-niveau. Ze ontwikkelen bovendien aan de hand van een aantal projecten de nodige zelfstandigheid. Hiermee verwerven ze studievaardigheden, die ze nodig hebben op het hbo. Ze krijgen verdiepende lesstof en worden voortdurend uitgedaagd.

Eind leerjaar 3: de motivatiebrief

Derdejaars leerlingen nemen automatisch deel aan het Toptraject en schrijven aan het einde van het jaar een motivatiebrief, waarna de Toptrajectcoördinator in overleg met de mentor beoordeelt of de leerling in aanmerking komt voor het vervolg van het Toptraject in het vierde jaar.

Toptraject op ROC en hbo

Wie het Toptraject succesvol heeft afgesloten krijgt een Toptraject-certificaat en is verzekerd van plaatsing op het ROC van Twente. Op het ROC worden Topclasses gevolgd, waarvan de eerste en de laatste op Saxion. Op deze manier raken de leerlingen alvast bekend met het studeren op het hbo. In combinatie met de juiste loopbaanbegeleiding, wordt de kans van slagen op het hbo beduidend groter.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Mevr. M. Eissens, tel. (0546)-819889 of mail naar m.eissens@noordik.nl

Meer info vind je ook op de site van Toptraject: http://www.toptraject.nl/

Aanpak Vmbo Anders (AVA)

Het Noordik is na een periode van proefdraaien dit jaar in het eerste leerjaar gestart met een nieuwe onderwijsconcept, waarin gepersonaliseerd leren en een goede coaching centraal staan.

Leerlingen hebben een continu-rooster, waarin ze de gelegenheid krijgen al zoveel mogelijk huiswerk te maken, ze stellen met hun mentor-coach persoonlijke doelen en er wordt gewerkt met een vaste planning.

Wat betekent AVA?

De afkorting AVA staat dus voor Aanpak Vmbo Anders. Op Het Noordik doen dit jaar voor het eerst alle brugklassers mee aan dit nieuwe onderwijsconcept, het zogeheten gepersonaliseerd leren. We laten leerlingen ontdekken wie ze zijn, wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Dat vinden we erg belangrijk, want hoe beter we een leerling kennen, hoe beter we hem of haar kunnen begeleiden en voorbereiden op een diploma en op het vervolgonderwijs.

Hoe werkt het?

De leerlingen krijgen een persoonlijke mentor die elke dag een contactmoment heeft, waarin ze samen praten over interesses en leerdoelen van de leerling en waarin ze een dagplanning opstellen.

De meerwaarde van AVA zit er dus vooral in dat de leerlingen intensief begeleid worden door hun mentor. Daarnaast krijgen ze les op hun eigen niveau, werken in hun eigen tempo en werken aan de hand van een eigen leerplan. Dat doen ze onder begeleiding van een vast docententeam. Dit team van docenten overlegt dagelijks om te bekijken hoe het met de leerlingen gaat: hebben ze extra ondersteuning nodig, zijn er vakken waar ze erg goed in zijn of hebben ze extra hulp nodig bij plannen etc.

Kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Elke leerling gaat samen met de mentor en medeleerlingen ontdekken waar zijn of haar kwaliteiten en talenten liggen, zodat hij of zij die kan ontwikkelen en gebruiken bij het leren en werken. We leren onze leerlingen ook verschillende vaardigheden aan, zoals plannen, samenwerken en creatief denken. Ook wordt gewerkt met regelmatig wisselende thema’s die de leerlingen aanspreken.

Expeditieonderwijs: Project Wit-Rusland

De wereld is groter dan Almelo. Daarom richt de C. van Renneslaan zich gedurende een aantal jaren op Wit-Rusland. Daar leven kinderen die nu nog de gevolgen van de kernramp in Tsjernobyl op 26 april 1986 ondervinden.

Leerlingen en docenten willen concreet iets betekenen voor deze kinderen. Daarvoor werken we samen met de Stichting Kinderhulp Tsjernobylramp. Zo kan snel gewerkt worden aan structureel contact.

Centraal in het project staat de uitwisseling van leerlingen uit Wit-Rusland en Nederland.

Wat leren de Nederlandse leerlingen?

Voor de leerlingen van de C. van Renneslaan betekent de uitwisseling heel concreet dat ze:

  • Over land- en cultuurgrenzen leren kijken
  • Ervaren verantwoordelijk te zijn voor anderen
  • Concreet en persoonlijk hulp leren bieden
  • Zichzelf kunnen ontplooien
  • Ervaringen kunnen uitwisselen

Wat leren de Wit-Russiche leerlingen?

De kinderen uit Wit-Rusland maken kennis met onze leerlingen, leerlingen die kansen zien en eigen keuzes maken. Alleen al door hier rond te kijken raken de kinderen uit Wit-Rusland gestimuleerd en gemotiveerd. Ze krijgen lessen in SDV, presenteren zich, doen zelfvertrouwen op, worden mondig en weerbaar en zij zien dat er een andere uitweg is dan alcohol.

Maatschappelijke stage

Vanuit school doe je vrijwilligerswerk bij een organisatie. Je leert dan hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Een maatschappelijke stage is leerzaam en kan later goed van pas komen. Daarnaast is het belangrijk voor de samenleving.

Hoeveel uur moet je stage lopen?

In totaal loop je 30 uur stage. Dit is als volgt verdeeld: acht uur in klas 1, acht uur in klas 2 en veertien uur in klas 3. In klas 1 begin je met een klusjesdag,  in klas 2 doe je mee aan NL-Doet en in klas 3 zoek je zelf een stageplek bij een vrijwilligersorganisatie.

Hoe kom je aan een stageplek?

Voor klas 3 is er aan het begin van de stage een voorlichtingsbijeenkomst. Daar krijg je allerlei informatie en materiaal over de stage. Je zoekt zelf een stageplek door de Mas-markt in het gemeentehuis te bezoeken. Hier bieden allerlei vrijwilligersorganisaties stageplekken aan.

Je kunt ook zelf een stageplek zoeken. Bijvoorbeeld bij de vereniging waar je sport. Lukt dat niet, dan kun je hulp vragen bij je stagecoördinatoren, dit zijn mevrouw Wegerif en mevrouw De Hoon.

Beoordeling

Aan het eind van de stage krijg je een eindbeoordeling van je stagebegeleider en de begeleider van de organisatie waar je stage loopt. Zijn deze allebei positief, dan ontvang je een origineel maatschappelijke stage certificaat. Is er één negatief, dan moet je een aanvullende opdracht op school doen.

Gezonde school

De vestiging Van Renneslaan heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. In onze kantine en de automaten bieden we je daarom gezonde producten.

Gezonde keuze, makkelijke keuze!

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en gezond kiezen en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
  2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
  3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes

De kantine stimuleert water drinken
In onze gezonde schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden een watertappunt, kannen met water en flesjes water.

Onze ambitie is een gouden kantine:

–        Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor  minimaal 80% uit betere keuzes

–        We bieden groente en fruit aan

–        De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze te maken

We werken structureel aan een gezonde schoolkantine

Samen met onze cateraar/kantinemedewerker brengen we ieder jaar het aanbod in de kantine met de Kantinescan van het Voedingscentrum in kaart en de uitkomst rapporteren aan de directie.

Talentklas

Wij geloven dat iedereen een talent heeft. De een is creatief, de ander heeft technisch inzicht en weer een ander is handig op de computer. Maar hoe kom je er nu achter waar jouw talent ligt? Daardoor hebben we de talentklas ontwikkeld. In het eerste schooljaar bieden we, naast normale lesuren, elke week twee thema-uren aan. Je kunt dan kiezen uit verschillende lessen en zo ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

Toptraject

Voor getalenteerde leerlingen die via het mbo naar het hbo willen.

Project Wit-Rusland

In dit project  draait het om de uitwisseling tussen leerlingen uit Wit-Rusland en leerlingen van de C. van Renneslaan. Nieuws en ontwikkelingen zijn te volgen op Facebook.